Finanšu kalendārs 2021. gadam

Finanšu kalendārs 2021

AS “Latvijas balzams” paziņo datumus, kad tiks publiskoti finanšu pārskati par attiecīgajiem periodiem: 

Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2020. gadu: 26.02.2021.

Nerevidētais 2021. gada 3 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 31.05.2021.

Nerevidētais 2021. gada 6 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 31.08.2021.

Nerevidētais 2021. gada 9 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 30.11.2021.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns